Aktuality

Projektový den "Hasiči"

Naše paní starostka Dana Skotnicová vede kroužek dobrovolných hasičů ve Starých Heřminovech. V rámci preventivně výchovné činnosti nám v naší školce připravila projekt, který probíhal v kulturním domě. Zde proběhla prezentace hasičské techniky, kde děti viděly přenosný agregát, neboli požární stříkačku. Děti si ji prohlédly a zároveň s ní byly seznámeny. Samozřejmostí bylo zkusit si hasičskou helmu a také sportovní helmy, které používají děti v kroužku při hasičských závodech.
Dále se děti dozvěděly, jak rychle může vzniknout požár v domácnosti nebo venku. Že stačí malá nepozornost a plamen je na světě. Poté se děti přesunuly do velkého sálu, kde byly připravené soutěže. Měly například za úkol co nejrychleji spojit hadice k sobě a utíkat na dané místo.
Projekt se povedl a myslím, že všechny děti se dobře bavily.yes