Aktuality

Projektový den se Sférickým kinem

V rámci projektového dne jsme se zaměřili na "Vodní svět". S dětmi jsme si povídali o vodě - o koloběhu vody, druzích vod, živočiších žijících ve vodě. Děti ve skupinkách vytvářely vodní svět. Na konec projektu zhlédly naučný film o životě v oceánech formou pohádky, s kterou za námi přijelo sférické kino. Promítání bylo hrazeno ze šablon, takže děti nemusely nic platit.