Aktuality

Zápis dětí do mateřské školy

Ve čtvrtek 9.5.2019 se uskuteční zápis do MŠ v době od 10:30 do 15:30 hodin. Zápis bude probíhat v budově MŠ. Zákonní zástupci se dostaví k zápisu se svým dítětem a následujícími dokumenty:

  • rodný líst dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce,
  • vyplněná žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzená lékařem.

Potřebné dokumenty je možno si předem vyzvednout v mateřské škole nebo stáhnout z webových stránek školky.

V případě, že počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovený počet dětí, stanovila ředitelka mateřské školy kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování. (viz. Dokumenty)

O přijetí dítěte v rámci zápisu nerozhoduje datum podání žádosti ani pořadí podaných žádostí.