Dokumenty
Co by dítě mělo umět před nástupem do MŠ otevřít
Desatero pro rodiče před nástupem dítěte do MŠ otevřít
Kritéria pro přijímání dětí ve školním roce 2020/2021 otevřít
Povinné předškolní vzdělávání otevřít
Projekt Šablony II otevřít
Provozní řád MŠ otevřít
Seznam věcí do MŠ otevřít
Směrnice k poskytování informací otevřít
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 otevřít
Zápis do mateřské školy 2020/2021 otevřít
Úplata za předškolní vzdělávání 2019/2020 otevřít
Školní řád MŠ otevřít
Žádost o přijetí do mateřské školy 2020/2021 otevřít