Dokumenty
Kritéria pro přijímání dětí ve školním roce 2019/2020 otevřít
Povinné předškolní vzdělávání otevřít
Projekt Šablony II otevřít
Provozní řád MŠ otevřít
Seznam věcí do MŠ otevřít
Směrnice k poskytování informací otevřít
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 otevřít
Úplata za předškolní vzdělávání 2019/2020 otevřít
Školní řád MŠ otevřít
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání otevřít