Aktuality

Jablíčkobraní

Už delší dobu nemohla proběhnout žádná akce s rodiči (jen komorní rozloučení s předškoláky a jejich rodiči), proto jsme byli rádi, že už můžeme uspořádat akci pro všechny - "Jablíčkobraní". S dětmi jsme nacvičili pár tanečků, které předvedly rodičům. Poté děti plnily úkoly, kde hlavní roli hrálo jablíčko. Za každý splněný úkol dostaly penízku, za kterou si pak mohly koupit mošt, jablíčkový toust, jednohubky, buchtu a jablíčkový dezert. Vyrobily si zajíčka z jablíčka a zavařeninu z jablek (otisky jablíčka na papír). Děkujeme za příjemně strávené odpoledne.