Aktuality

Zvýšení cen stravného

Z důvodu neustálého a v poslední době razantního zdražování potravin navyšujeme od 1. září stravné. Děti ve věku 3-6 let budou platit 35Kč, děti s odkladem školní docházky 37Kč. Cizí strávnící 62Kč. Připomínáme i zvýšení částky za školné, které bylo vyvěšeno již v červnu, a to na částku 220Kč.