Platby v MŠ

Stravné děti 3-6 let 37,- Kč/den
Stravné děti 7-10 let 41,- Kč/den
Školné 2021/2022 220,- Kč
Cizí strávníci 62,- Kč/den

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni vždy na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. V praxi to znamená, že např. ve školním roce dítě s odkladem povinné školní docházky dosáhne 7 let věku a finanční normativ mu tak bude stanoven ve věkové skupině 7 - 10 let. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

Způsob úhrady

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) se platí současně se stravným.

Platba se provádí v hotovosti u vedoucí školní jídelny ve stanovených dnech,

převodem na účet 115-536 099 0207 / 0100 do 10. dne v měsíci. VS není potřeba, do poznámky uvádějte jméno dítěte.

 

Odhlašování dětí

Odhlašuje se osobně nebo telefonicky na číslo 555 502 001.

Plánovaná nepřítomnost dítěte se odhlašuje dopředu kdykoliv během dne,

při náhlém onemocnění dítěte nejpozději do 7.00hodin ráno.

Neodhlášenou stravu je možné si odnést v jídlonosiči v 11.00hod., a to pouze první den nepřítomnosti. Ostatní dny je nutno odhlásit! V případě, že oběd nebude odhlášen, cena je zaúčtována jako odebraný oběd. Oběd je možné si vyzvednout, ale za plnou cenu jako cizí strávníci.