Platby v MŠ

Stravné děti 3-6 let 44,- Kč/den
Stravné děti 7-10 let 47,- Kč/den
Školné 2023/2024 270,- Kč
Cizí strávníci 85,- Kč/den

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni vždy na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. V praxi to znamená, že např. ve školním roce dítě s odkladem povinné školní docházky dosáhne 7 let věku a finanční normativ mu tak bude stanoven ve věkové skupině 7 - 10 let. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

Způsob úhrady

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) se platí současně se stravným.

Platba se provádí v hotovosti u vedoucí školní jídelny ve stanovených dnech nebo

převodem na účet 115-536 099 0207 / 0100 do 5. dne v měsíci. VS není potřeba, do poznámky uvádějte jméno dítěte.

Platba trvalým příkazem se skládá z částky 22 x stravné dle věkové kategorie + školné (kromě dětí, které plní povinnou předškolní docházku).

 

Odhlašování dětí

Odhlašuje se přes aplikace Naše MŠ.

Plánovaná nepřítomnost dítěte se odhlašuje dopředu do 16hod.,

při náhlém onemocnění dítěte nejpozději do 7.00hodin ráno.

Neodhlášenou stravu je možné si odnést v jídlonosiči v 11.00hod., a to pouze první den nepřítomnosti. Ostatní dny je nutno odhlásit!