Dokumenty
Co by dítě mělo umět před nástupem do MŠ otevřít
Desatero pro rodiče před nástupem dítěte do MŠ otevřít
Informace o zpracování osobních údajů otevřít
Kritéria pro přijímání dětí ve školním roce 2024/2025 otevřít
Povinné předškolní vzdělávání otevřít
Publicita dotace z Programu rozvoje venkova otevřít
Publicita projektu Digitalizace otevřít
Publicita Šablony I otevřít
Seznam věcí do MŠ otevřít
Směrnice k poskytování informací otevřít
Vnitřní řád ŠJ otevřít
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023 otevřít
Zápis do mateřské školy 2024/2025 otevřít
Úplata za předškolní vzdělávání 2023/2024 otevřít
Školní řád MŠ otevřít
Žádost o přijetí do mateřské školy 2024/2025 otevřít