Dokumenty
Co by dítě mělo umět před nástupem do MŠ otevřít
Desatero pro rodiče před nástupem dítěte do MŠ otevřít
GDPR otevřít
Informace ke znovuobnovení provozu MŠ od 12.4.2021 otevřít
Karanténa KHS 1 otevřít
Karanténa KHS 2 otevřít
Kritéria pro přijímání dětí ve školním roce 2021/2022 otevřít
Povinné předškolní vzdělávání otevřít
Projekt Šablony III otevřít
Seznam věcí do MŠ otevřít
Směrnice k poskytování informací otevřít
Vnitřní řád ŠJ otevřít
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 otevřít
Zápis do mateřské školy 2021/2022 otevřít
Úplata za předškolní vzdělávání 2021/2022 otevřít
Školní řád MŠ otevřít
Žádost o přijetí do mateřské školy 2021/2022 otevřít