Dokumenty
Co by dítě mělo umět před nástupem do MŠ otevřít
Desatero pro rodiče před nástupem dítěte do MŠ otevřít
GDPR otevřít
Kritéria pro přijímání dětí ve školním roce 2022/2023 otevřít
Povinné předškolní vzdělávání otevřít
Projekt Šablony III otevřít
Seznam věcí do MŠ otevřít
Směrnice k poskytování informací otevřít
Vnitřní řád ŠJ otevřít
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021 otevřít
Zápis do mateřské školy 2022/2023 otevřít
Úplata za předškolní vzdělávání 2021/2022 otevřít
Školní řád MŠ otevřít
Žádost o přijetí do mateřské školy 2022/2023 otevřít